Despre noi

Prin Festivalul Național de Folclor al Copiilor Instituționalizați „Răsună Cetatea“ dorim să contribuim la descoperirea, promovarea și popularizarea celor mai talentați copii instituționalizați din instituții publice și private din țară în interpretarea calitativă a muzicii populare şi a folclorului românesc și să demonstrăm că tinerii din centrele de plasament nu sunt delincvenți, nu sunt niște paria ai societății actuale, deși sunt destui care alimentează aceste percepții. Vrem să arătăm că ei sunt la fel ca orice alt copil din familie, trăind însă drama de a nu fi alături de familiile lor biologice, din motive ce nu țin de ei.

Totodată, ne dorim să contribuim la valorificarea și introducerea în circuitul valorilor spirituale și turistice a vechilor cetăți fortificate ale Brașovului, precum și la stimularea interesului publicului pentru receptarea creațiilor și tradițiilor folclorice autentice.

Festivalul se va desfășura sub forma unui concurs, împărțit pe trei secțiuni: interpretare vocală, interpretare instrumentală și dansuri populare. Pentru fiecare secțiune a festivalului sunt alocate între 60 și 90 de minute. În funcție de numărul final al participanților la o secțiune, organizatorul își rezervă dreptul de crește sau a scădea numărul de minute alocat unei secțiuni.

Participanți și repertoriu

La fiecare secțiune a festivalului se pot înscrie, la etapa de preselecţie, copii cu vârste între 10 și 18 ani, care beneficiază de o măsură de protectie specială la servicii rezidențiale sau la asistenți maternali profesioniști din subordinea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, a serviciilor publice locale sau a organismelor private acreditate din țară.

Concurenţii vor prezenta în festival o piesă/un dans care va avea minim 2,5  și maxim 4,5 minute (la secțiunile de interpretare), respectiv minim 4 și maxim 7,5 minute (la secțiunea de dans). Piesele alese de participanți vor fi, pe cât posibil, reprezentative pentru zona folclorică din care provin aceştia. Participanții vor purta obligatoriu costum popular adecvat zonei din care provin.

Juriul festivalului și premiile

Juriul este format din personalităţi ale muzicii și dansului popular românesc, reprezentanţi mass-media, profesori de muzică, artă populară, teatru, etnologi. Juriul va lua toate deciziile finale, care rămân definitive și de necontestat. Juriul poate decide să nu acorde unul din premii. Criteriile de jurizare vor avea în vedere, în funcție de secțiunea din concurs, calitățile vocale, tehnica vocală, tehnica interpretativă, prezența scenică, gradul de dificultate al piesei, omogenitatea și armonizarea, expresivitatea, impresia artistică etc.

Pentru fiecare secțiune în parte se vor oferi premiul I, II și III. Marele premiu al festivalului, Trofeul „RĂSUNĂ CETATEA“, va fi oferit interpretului/ansamblului care va obţine cel mai mare punctaj, indiferent de secțiune.

 

 

 

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close